Topp 3 Forex Trading Indicators

På valutamarknaden kan handlare använda en mängd olika indikatorer för att hjälpa dem att fatta välgrundade handelsbeslut. Här är tre exempel på vanliga indikatorer:

1. Rörliga medelvärden: Denna indikator visar genomsnittspriset för ett valutapar under en given tidsperiod och används ofta för att identifiera trender såväl som potentiella ingångs- och utgångspunkter för affärer. Glidande medelvärden klassificeras i tre typer: enkla glidande medelvärden, exponentiella glidande medelvärden och vägda glidande medelvärden.
2. Oscillatorer: Dessa indikatorer visar ett valutapars momentum och kan användas för att identifiera överköpta och översålda förhållanden. Relative Strength Index (RSI), den Stokastiska Oscillatorn och Williams%R är alla oscillatorer.
3. Ljusstakemönster: Dessa diagrammönster bildas av ett valutapars prisåtgärd och kan användas för att identifiera potentiella trendförändringar samt in- och utgångspunkter för affärer. Doji, hammare och stjärnfall är exempel på ljusstakemönster.

Det är viktigt att notera att ingen enskild indikator kan garantera framgång, och det är ofta bäst att använda en kombination av indikatorer för att få en väl avrundad bild av marknaden. För att skydda mot potentiella förluster måste riskhanteringstekniker som stop loss också användas.

 

relaterade inlägg