3 chỉ số giao dịch ngoại hối hàng đầu

Trong thị trường ngoại hối, các nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều chỉ báo khác nhau để giúp họ đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt. Dưới đây là ba ví dụ về các chỉ số thường được sử dụng:

1. Đường trung bình động: Chỉ báo này hiển thị giá trung bình của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định và thường được sử dụng để xác định xu hướng cũng như các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng cho các giao dịch. Đường trung bình động được phân thành ba loại: đường trung bình động đơn giản, đường trung bình động hàm mũ và đường trung bình động có trọng số.
2. Chỉ báo dao động: Các chỉ báo này cho thấy động lượng của một cặp tiền tệ và có thể được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ báo dao động ngẫu nhiên và Williams%R đều là các chỉ báo dao động.
3. Các mẫu nến: Các mẫu biểu đồ này được hình thành bởi hành động giá của một cặp tiền tệ và có thể được sử dụng để xác định các thay đổi xu hướng tiềm ẩn cũng như các điểm vào và ra cho các giao dịch. Doji, búa và ngôi sao băng là những ví dụ về mô hình nến.

Điều quan trọng cần lưu ý là không có chỉ báo đơn lẻ nào có thể đảm bảo thành công và tốt nhất là sử dụng kết hợp các chỉ báo để có được cái nhìn bao quát về thị trường. Để bảo vệ khỏi những tổn thất tiềm tàng, cũng phải sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro như cắt lỗ.

 

bài viết liên quan