3 mô hình ổ đĩa Forex

“Mô hình 3 ổ đĩa” là một mô hình biểu đồ được sử dụng để xác định các xu hướng đảo ngược trên thị trường ngoại hối. Đó là một mô hình bao gồm ba lần di chuyển giá liên tiếp, hai lần đầu tiên trong số đó là những lần di chuyển điều chỉnh và lần thứ ba là một bước đi bốc đồng mạnh mẽ theo hướng của xu hướng.

Để xác định mô hình 3 động lực, các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm một cặp tiền tệ có xu hướng tăng và sau đó ba lần di chuyển giá liên tiếp tạo thành mô hình. Động thái đầu tiên thường là một động thái đi lên bốc đồng mạnh mẽ, tiếp theo là một động thái điều chỉnh đi xuống và sau đó là một động thái điều chỉnh đi lên khác. Động thái thứ ba sau đó là một động thái bốc đồng mạnh mẽ theo hướng ngược lại của xu hướng. Đây được gọi là “động lực thứ ba” và nó thường được hiểu là dấu hiệu cho thấy xu hướng đã đảo ngược và cặp tiền tệ sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng ngược lại.

Điều quan trọng cần lưu ý là mô hình 3 động lực không phải là một phương pháp đảm bảo thành công và các kỹ thuật quản lý rủi ro như cắt lỗ luôn phải được sử dụng để bảo vệ khỏi những tổn thất tiềm ẩn. Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, điều quan trọng là phải nghiên cứu kỹ lưỡng và hiểu thị trường cũng như bất kỳ tài sản cơ bản nào.

 

bài viết liên quan